Masura 1.2.1 Modernizarea exploatatiilor agricole (Programul National pentru Dezvoltare Rurala)

FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE IN ROMANIA

Programul National pentru Dezvoltare Rurala

Masura 1.2.1 Modernizarea exploatatiilor agricole               

 1 aprilie-29 aprilie 2011

 

Solicitanti eligibili:

 • Persoana fizica
 • Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008);
 • Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008);
 • Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008);
 • Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/ 1991);
 • Societate cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 1/ 2005);
 • Grup de producatori (recunoscut in baza Legii nr. 338/ 2005), doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri;
 • Cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004), doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.

Cota de finantare nerambursabila:

 • 40%
 • 40% +10%  pentru investitii realizate de tineri agricultori, sub 40 ani
 • 40%+10% pentru investitii in zone cu handicap natural
 • 40%+10% pentru imbunatatirea eficientiei utilizarii si depozitarii ingrasamintelor cu azotat/ instalatii pentru tratamentul apelor reziduale in cadrul exploatatiei agricole si in cadrul proceslor de prelucrare si comercializare
 • 40%+25% pentru protectia apei impotriva poluarii cu nitrati proveniti din activitati agricole
 • Corelate nu pot depasi 75%

 

 

Marime grant:

 • Max 800.000 euro sprijin nerambursabil  (valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 euro)
 • Max 1.600.000 euro sprijin nerambursabil(valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 4.000.000 euro) pentru proiecte care apartin unei forma asociative care va deservi membrilor acesteia

Prioritate pentru investitii:

 • Sectorul vegetal:legume, pepiniere si plantatii de pomi, arbusti fructiferi, capsunarii, culturi de camp, pepiniere si plantatiile de vita de vie pentru vin si struguri de masa
 • Sectorul animal:bovine pentru lapte, bovine pentru carne, porcine,ovine si caprine, pasari in sistem extensiv pentru oua de consum
 • Exploatatii agricole de semi-subrezistenta
 • Membru a unei forme asociative
 • Exploatatii in sistem  ecologic
 • Proiecte care prevad si procesarea produselor agricole
 • Fermieri sub 40 ani
 • Exploatatii agricole din zone defavorizate

 

Activitati eligibile:

In cadrul acestei masuri, sprijinul va fi acordat investitiilor corporale si necorporale, dupa cum urmeaza:

 • Construirea si/ sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor;
 • Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 • Construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc.;
 • Construirea si/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu;
 • Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 • Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 • Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa;
 • Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni;
 • Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori;
 • Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
 • Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila;
 • Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol;
 • Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.;
 • Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);
 •  Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;
 • Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.
 • Operatiunea de depozitare, daca se depoziteaza doar productia proprie, capacitatea depozitului fiind astfel corelalata cu productia obtinuta .

 

Alte informatii:

 • Exploatatia agricola sa fie egala sau mai mare de 2 UDE
 • Inscrierea in Registrul Agricol/Registrul Unic de Inregistrare inainte de aplicare
 • Activitatea principala pe certificatul de inmatriculare sa fie o activitate agricola
 • In conditiile finantarii unor investitii complexe (investitii care prevad constructii si montaj), durata realizarii unui proiect nu poate depasi trei ani
 • Beneficiarul trebuie sa faca dovada ca a facut toate demersurile cu privire la obtinerea avizelor si acordurilor conform legislatiei in vigoare
 • Sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei (rural si urban)
 • Cel putin 50% din veniturile din exploatare din ultimul exercitiu incheiat sa provina din activitati agricole
 • Se aplica doar pentru investitii in mediul rural
 • Se poate solicita avans 20% din valoarea eligibila nerambursabila
 • Se solicita garantie bancara (110% din suma eligibila nerambursabila)
 • Lansare preconizata :aprilie 2012

 


Comments are closed.