Masura 3.1.3 Incurajarea activitatilor turistice (Programul National pentru Dezvoltare Rurala)

FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE IN ROMANIA

Programul National pentru Dezvoltare Rurala

Masura 1.3.1 Incurajarea activitatilor turistice                    

1 martie 2011-31 martie 2012

Solicitanti eligibili:

 • Microinterprinderi cu sediul si punctul in lucru in mediul rural (se accepta si interprinderile nou infiintate)
 • Persoane fizice
 • ONG-uri
 • Comune prin reprezentatii legali, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara

Cota de finantare nerambursabila:

 • 50% pentru investitii in turismul rural
 • 70% pentru investitii in agroturism
 • 100% pentru investitii de interes public negeneratoare de profit

Marime grant:

 • Max 200.000 euro sprijin nerambursabil – pentru pensiuni rurale
 • Max 70.000 euro sprijin nerambursabil- pentru pensiuni agroturistice

Prioritate pentru investitii:

 • Structuri de cazare in zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate
 • Proiecte care creeaza mai mult de 1 loc de munca/25 000 euro sprijin nerambursabil
 • Proiecte derurale de femei sau tineri sub 40 ani
 • Proiecte care au in componenta si investitii de producere a energiei din resurse negenerabile
 • Proiecte care promoveaza cultura traditionala

Activitati eligibile:

 • Construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice (structuri agroturistice şi alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microîntreprindere) având până la 15 camere;
 • Investiţii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de primire turistică precum spaţii de campare, amenajări de ştranduri şi piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor pentru curse şi competiţii) şi asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului), rafting, etc.
 • Investiții în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc;
 • Construirea, modernizarea și dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării, prezentării și vizitării turistice;
 • Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spațiul rural, conectate la sistemele regionale și naționale;
 • Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică, etc.;
 • Investiţii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust, a amenajărilor complementare acestora (ex: construcţii, plan înclinat etc.), recondiţionarea echipamentelor şi utilajelor;
 • Investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: „drumul vinului”, al „olăritului”, al „cioplitorilor în lemn” etc.).
 • Dezvoltarea și/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.

Alte informatii:

 • in cazul agroturismului beneficiarul trebuie sa desfasoare o activitate agricola in momentul aplicarii
 • pentru zone dezvoltate din punct de vedere turistic se accepta doar modernizarea/extinderea structurii de cazare
 • minim 3 margarete pentru structuri turistice altele decat cele de agro-turism
 • minim 1 margareta pentru agro-turism
 • minim 1000 mp teren pentru investitii noi
 • minim 50% din angajati trebuie sa aiba domiciliul in spatiul rural
 • se aplica doar pentru investitii in mediul rural
 • se aplica regula de minimis
 • se poate solicita avans

 

Comments are closed.